PRETRAGA

KO JE NA MRE@I

Ко је на мрежи: 72 гостију и један члан

 • tene

BROJ POSETA

00480807
Danas
Ju~e
Ove nedeqe
Pro{le nedeqe
Ovog meseca
Pro{log meseca
Svih dana
70
406
2268
2268
8571
9864
480807

2.08%
20.03%
1.94%
1.01%
0.26%
74.68%
Online (15 minutes ago):5
5 guests
no members

Ваш ИП:18.213.192.104

NAJNOVIJI KORISNICI

 • Milorad
 • Zone
 • Паки
 • tene
 • vidovi}1979

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime Web Proxy


 

 

Na sve~anoj akademiji povodom parastosa armijskog |enerala Dragoquba - Dra`e Mihailovi}a

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Говор одржан вечерас у Богословнији Св. Арсенија Сремца у Сремским Карловцима поводом 29 - тог, по реду, парастоса одржаног поводом смрти армијског ђенерала, нашег Чиче.Пресветли владико, часно свештенство, браћо и сестре,Окупили смо се данас овде у Богословији Св. Арсенија Сремаца у Ср. Карловцима да по 29. пут дамо парастос армијском ђенералу Драгољубу, Дражи ... нашем Чичи.
У чињеници да му дајемо парастос има барем један податак који се подразумева. А то је: Он се није никада одрекао Бога. Својој заклетви коју је дао Богу, остао веран до краја. На ту своју заклетву заклео се чашћу и животм и за њу је дао и свој живот. Зато можемо да му дајемо парастос, јер он се Бога није никда одрекао. Зашто је то важно?
Постоје неки други, партизани, усташе, домобрани,балисти, који су исто дали заклетву на верност Богу, краљу и отаџбни али су је погазили. Тиме су себе одлучили од своје верске заједнице, било да су православци, било да припадају некој другој вери. Зато данас када се говори о томе да неко од њих као нпр. Степинац треба и може да буде светац, треба рећи: то није могуће. Они су подржали оне који су погазили заклетву дату Богу, па чак су и сами кршили ту заклетву.
Пазите! Није могуће бити веран Богу, а неверан краљу и отаџбини. То је као три лица Бога! Не може се бити веран Оцу, а неверан Сину и Светоме Духу. Ко је неверан Оцу, он није веран ни Сину ни Духу Светоме. Нити веран Светом Духу, а неверан Оцу и Сину.
Е, зато ми можемо да дајемо парастос Дражи, нашем Чичи, с правом и без икакве потреба и помишљања да се оправдамо зашто то чинимо.
Други, они кој су погазили заклетву било да су партизани, усташе, домобрани, принчеви принца Еугена, таман били најбољи људи на свету, у секуларном смислу, морали су да се покају и да исповеде тај грех, грех богоотпадништва, да би им парастос био могућ. Ако се нису покајали, тај грех исповедили, парастос за њих није могућ.
Они су као самоубице које су извршили грех самоубиства и отишли тамо где није требало да оду. Нас као људе због тога може да буде жао тих несрећних бића, можемо да будемо тужни и да плачемо над њима али тај грех је био њихов избор ...
Друго, ти несрећни људи, нису само на себе навукли проклетвство, већ АВАЈ и на своје потомство, ако га нису исповедали. АВАЈ навукли су га и на своје суграђане и своје земљаке. Зато данас Срби и страдају, због греха богоотпадништва, оних који су погазили своју реч дату Богу.
А ми, чији су преци часно и поштено са Чичом извршили своју заклетву, знамо да дајући њему и њима парастос, чинећи милостињу, друга добра дела, можемо да се надамо да ће они зарадити, заслужити Царство Небеско.
Треба рећи наш Чича је на том путу извршио и највећу могућу заповест – дао живот за ближењега свога, за своју веру, краља и отаџбину. То је оно што не само даје реални основ да му дајемо парастос и молимо Бога да му опрости али и свима који су били под његовом командом, све грехе учињене речју, делом и мишљу, свесно и несвесно, него да једнога дана њега чак и канонизујемо као великомученика.
Е, ту томе је највећа разлика између њега и оних који погазише заклетву. То што он није имао обичај да се брија или је носио опанке, а не чизме, што је наредеио ово, а требао је оно, све то бледи пред чињеницом да је он дао живот свесно за Царство Небеско, за своју Небеску Србију.
Греше они који кажу да Срби славе своје поразе, Срби славе оне који испуне до краја своју заклетву дату, Богу али и краљу и отаџбини, и који поштујући своју заклетву испуне највећу Христову заповест, за коју је речено да од ње нема већа, да дају живот за ближњега свога.
Амин. Боже удостој и нас овде присутне, грешне да и ми наследимо Царство Небеско и да будемо макар и најмањи, у последњем, најмањем буџаку у Небеској Србији, као делу Небеског Јерусалима.


 

Add comment


Security code
Refresh

PREGLED NOVIH TEKSTOVA

 • Za{to je Novi Sad srpska Atina


   

   
 • Slave li Srbi svoje poraze?


   

   
 • Pobeda u Crnoj Gori?

              Prema najnovijim rezultatima opozicija je pobedila u Crnoj gori. Moram priznati da mi je kao Srbinu drago {to je ona opcija koja je za odrbranu crkve pobedila.

              Me|utim,..

              ^inilo se nama Srbima da je srpstvo pobedilo u Crnoj Gori jo{ 1989. kada su na vlast do{li Momir Bulatovi} i Milo \ukanovi}. Narod je krenuo u Crkvu okrenuo se Bogu, srpstvu, po~elo je vra}awe srpske nacionalne svesti. To je trajalo do negde 1996. godine. Tada je Milo okrenuo }urak i po~eo

  Опширније...  
 • SRBI U ALBANIJI


   

   
 • JASENOVAC

  „Nema osvete za pokoqe iz 1941. niti je ona moralno opravdana. Jedina osveta za Jasenovac je se}awe na wega. Jasenovac sada postaje novi Kosovski ep srpskog naroda, feniks iz koga se ra}aju novi istorijski duh i nova svest. Ja sam davno primetio da pokoq 1941. te`e do`ivqavaju deca nego mi stariji koji smo u wemu jedva spasili `ivu glavu. Jasenovac se vi{e nikada ne}e obnoviti, a srpski narod mora sa~uvati ravnote`u duha i onemogu}iti da, u strahu od Jasenovca, prvi potegne no`eve i na svoj

  Опширније...  
 • PROMU]URKO Pri~a o jednoj pesmi


   

   
 • O gre{nosti iliti ko je najgre{niji

  ^esto sam, bave}i se sredwim vekom, ~itao tekstove u kojima se monasi sredweg veka, sebe tretiraju kao najve}e gre{nike. Upadwiv je primer jedne Ispovednikove molitve iz XIV veka. Ona, izdata u obliku pesme, imao oko 11 strana. Na tih 11 strana, jedan sredwovekovni monah nabraja svoje grehe. Ostajete zapaweni jednom ~iwenicom, pa on je `iveo u isposnici, daleko od sveta, gde je mogao toliko mnogo da zgre{i pogre{i.

              Dugo nisam mogao da na|em odgovor na ovo pitawe. A onda … onda mi

  Опширније...  
 • O lajkovawu i {erovawu

  Dragi moji prijateqi,

   

  @eleo bih sa vama da podelim jeedno moje razmi{qawe. ^esto, ma stalno nalazimo na fejsu ~itamo obajve u stilu: Pri~a se, Jedan doktor, Kako nezvani~no saznajemo i sli~ne. Pa zatim slede neke bombasti~ne izjave. 

  Pazite {ta pri~ate i {ta {irite. Za to nisu odgovorni samo oni. Za ono {to ka`ete da Vam se svi|a ili {to pro{irite odgovorni ste jedino i iskqu~ivo VI! Ne mo`e biti izgovor neko drugi. Ako smo punoletni, a po hri{}anskom u~ewu imamo vi{e od 7 godina

  Опширније...  
 • Poruka o koroni

  Dragi moji prijatelji, ro|aci, studenti, biv{i i sada{wi,

   

  Danima nas zatrpavaju pri~ama o koroni. To nije ni{ta novo, Tako je bilo za vreme socijalizma, posle Titove smrti - i posle Tita Tito. Tako je bilo i za veme Slobe. Velike pri~e, a {ta je na kraju ispalo. Tako je bilo za vreme Milana Pani}a, veliki pucaw u prazno. Onda {etwe 96 - 97. kra|a glasova i i, i, ... Onda veliki 5. oktobar, dan od kada je trebalo da po~e da se ra~uva vreme. I ... 

  ZA[TO SVE OVO PI[EM?

  Zato {to u svemu

  Опширније...  
 • Pri~a o `apcu napuhancu

  (iliti Sima Lukin Lazi} na novi na~in)

              Nekada davno sam dragi ~itao~e ~itao jednu kratku malu pri~u Sime Lukin Lazi}a o @apcu napuhancu. U me|uvremenu, sam ovu pri~u izgubio, Opet … nisam uspeo da je na|em. Kako ja, koji sam pri~u znao i ~itao nisam uspeo opet da je na|em, bilo je jo{ mawe verovatno da }e je neko ko ni ne zna za weno postojawe na}i, objaviti i po mom mi{qewu, dati joj tretman koji ona zaslu`uje. Zato sam ja odlu~io. Simina pri~a je bila kratka samo nekoliko redova

  Опширније...