^ekawe

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 

 ^ekao sam te ~ekao

 kao Sunce u zimskoj

 hladnoj no|́i ,

 ~ekao kad |e{ mi do|i .

 

 Nema te ...

 Mo`da je moje oko

 Slepo - nevidi .

 

 Il je susret tebe i mene ju~e ,

 samo obmana bio

 mo`da nema tebe ,

 moda nema ni mene .

 

 Mo`da ni~ega nema

 sem nade i ~ekanja

 mo`da ni toga nema

 ve}́ samo boli nadawa .


 

Add comment


Security code
Refresh